Media i dziennikarstwo w pandemicznej rzeczywistości – podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

14 maja odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Media w dobie pandemii COVID-19″ w ramach IX Studenckich Dni Komunikacji. Organizatorem Konferencji było Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL, a całe wydarzenie odbyło się zdalnie. Podczas czterech paneli teoretycy, praktycy oraz studenci związani z mediami próbowali odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odegrali dziennikarze oraz odegrały media podczas pandemii koronawirusa.

Wydarzenie rozpoczęło się o 9:30 wystąpieniem dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL, który otworzył Konferencję. Julia Dudzińska, prezes KNSD KUL oraz ks. dr Rafał Jakub Pastwa, kurator KNSD KUL, przywitali uczestników oraz przedstawili porządek Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. 

Podczas pierwszego panelu „(Nie)ufność wobec mediów i media w post-pandemicznym świecie” eksperci oraz naukowcy z 9 uczelni z całej Polski dyskutowali na temat tego, jak zmieniły się media w czasie pandemii COVID-19. Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW w Warszawie poruszyła temat wyzwań, z jakimi spotkali się użytkownicy social mediów w czasie pandemii oraz jak media społecznościowe wpłynęły na komunikację między ludźmi.

Nad kryzysem zaufania do przekazów medialnych w czasie pandemii mówił dr hab. Robert Szwed z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, natomiast dr hab. Marek Rembierz z Uniwersytetu Śląskiego zastanawiał się nad tym, czy pandemia wymogła na nas przewartościowanie pewnych wartości. Na przykładzie programu ,,Motel Polska” dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wskazała, jak przejawia się inność oraz obcość we współczesnym dyskursie politycznym, a dr hab. Aleksandra Pethe z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach opowiedziała o tym, jak wygląda komunikowanie treści religijnych w dobie pandemii. Dr Aneta Wójciszyn-Wasil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w swoim przemówieniu skupiła się na radiu i podcastach oraz ich ,,(R)ewolucji” , a prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała jak użytkowane media wpłynęły na emocje Polaków w czasie pandemii. W ostatniej części panelu dr n. farm. Sylwia Andrzejczuk z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz ks. dr Rafał Jakub Pastwa (KUL) podjęli temat szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz roli mediów w akcji szczepień w Polsce. Panel poprowadzili: Seweryn Zuzański (3 rok Zarządzania) oraz Julia Bartosiewicz (1 rok Dziennikarstwa). 

Podczas pierwszego panelu „(Nie)ufność wobec mediów i media w post-pandemicznym świecie” eksperci oraz naukowcy z 9 uczelni z całej Polski dyskutowali na temat tego, jak zmieniły się media w czasie pandemii COVID-19. Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW w Warszawie poruszyła temat wyzwań, z jakimi spotkali się użytkownicy social mediów w czasie pandemii oraz jak media społecznościowe wpłynęły na komunikację między ludźmi. Nad kryzysem zaufania do przekazów medialnych w czasie pandemii mówił dr hab. Robert Szwed z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, natomiast dr hab. Marek Rembierz z Uniwersytetu Śląskiego zastanawiał się nad tym, czy pandemia wymogła na nas przewartościowanie pewnych wartości. Na przykładzie programu ,,Motel Polska” dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wskazała, jak przejawia się inność oraz obcość we współczesnym dyskursie politycznym, a dr hab. Aleksandra Pethe z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach opowiedziała o tym, jak wygląda komunikowanie treści religijnych w dobie pandemii. Dr Aneta Wójciszyn-Wasil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w swoim przemówieniu skupiła się na radiu i podcastach oraz ich ,,(R)ewolucji” , a prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała jak użytkowane media wpłynęły na emocje Polaków w czasie pandemii. W ostatniej części panelu dr n. farm. Sylwia Andrzejczuk z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz ks. dr Rafał Jakub Pastwa (KUL) podjęli temat szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz roli mediów w akcji szczepień w Polsce. Panel poprowadzili: Seweryn Zuzański (3 rok Zarządzania) oraz Julia Bartosiewicz (1 rok Dziennikarstwa). 

Podczas panelu wspomniano postać Ojca prof. Leona Dyczewskiego, założyciela Instytutu Dziennikarstwa KUL. Prelegenci przypomnieli 10 przykazań właściwego stosunku do mediów stworzonych przez Ojca prof. Dyczewskiego, w których zwracał uwagę na konieczność zachowania dystansu i krytycznej postawy wobec przekazów medialnych. Zachęcał, by unikać epatowania przemocą, sensacji i stronniczości, zachować niezależność i trzymać się systemu wartości. 

W kolejnym panelu zatytułowanym „Media podczas największych kryzysów XXI wieku” głos zabrali praktycy związani z radiem, prasą i telewizją. Podczas dwugodzinnej debaty głos zabrali: Michał Siegieda z „Wirtualnej Polski”, Magdalena Grydniewska z Polskiego Radia Lublin, Piotr Kuśmierzak z Telewizji POLSAT, redaktor naczelna ,,Kultury Enter” Aleksandra ZińczukPaweł Krysiak z lubelskiego oddziału ,,Gazety Wyborczej”, Jacek Wnuk z ,,Nowego Radia” oraz dr n. med. Wojciech Brakowiecki – rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dziennikarz Radia Lublin. Prelegenci opowiedzieli o swoich doświadczeniach zawodowych oraz o tym, jak pandemia wpłynęła na ich pracę. Nie zabrakło również wspomnienia innych ważnych kryzysów w XXI wieku, takich jak World Trade Center i  katastrofa Smoleńska oraz zachowania mediów w obliczu tych tragedii. Moderatorkami panelu były studentki 2 roku Dziennikarstwa, Natalia Mędrek oraz Paulina Repeć.

W trzecim panelu „Growing up in lockdown – nasze studenckie perypetie” głos zabrały studentki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Redaktor naczelna ,,Coś Nowego” Aleksandra Szymczak, prezes Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa KUL Julia DudzińskaKlaudia Bzducha z Uczelnianego Samorządu Studenckiego KUL, Joanna Mróz z Koła Naukowego „Produktywni” UMCS oraz Karolina Błaszczyk z KNSD KUL opowiedziały o swoich pandemicznych doświadczeniach. Podczas wystąpień opowiedziały m. in. o tym, jak sytuacja pandemiczna wpłynęła na ich studenckie życie. Podczas dyskusji ze słuchaczami spróbowały również odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie może mieć pandemia koronawirusa dla ich przyszłej pracy jako dziennikarzy. Panel został poprowadzony przez Jakuba Powałkę (1 rok Dziennikarstwa) oraz Sandrę Bochyńską (2 rok Dziennikarstwa).

Ostatni panel, prowadzony przez Jakuba Powałkę oraz Julię Dudzińską (2 rok Dziennikarstwa), został w pełni przejęty przez studentów Dziennikarstwa. Tematem dyskusji słuchaczy była ,,Odpowiedzialność mediów w myśli Jana Pawła II w kontekście obecnych wyzwań”. Studenci zmierzyli się z myślami papieskimi i spróbowali odpowiedzieć na pytanie, czy w perspektywie obecnych problemów pojawiających się w sferze medialnej są one nadal aktualne.

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Media w czasie pandemii COVID-19″

Wydarzenie odbyło się za pośrednictwem platformy MS Teams i jak podkreśla kurator KNSD KUL ks. dr Rafał Jakub Pastwa: – Zorganizowanie konferencji online jest trochę łatwiejsze, niż w przypadku “tradycyjnej”, chociaż z drugiej strony mamy teraz takie czasy, że świat wirtualny oraz rzeczywisty się przenikają i trzeba to zaakceptować. Dla mnie natomiast podstawowym kryterium przy organizacji konferencji było stworzenie studentom przestrzeni, na której spotkają się z analitykami, teoretykami i praktykami mediów z całej Polski. Bardzo ważne było dla mnie, aby studenci brali czynny udział w konferencji, zarówno jako prowadzący, jak i prelegenci – podkreśla ks. dr Pastwa.

W tegorocznych Studenckich Dniach Komunikacji szczególnie zauważalne jest zaangażowanie studentów, którzy pomimo braku fizycznego kontaktu stanęli na wysokości zadania. – W tym krótkim czasie zauważyłem ogromny rozwój studentów i nawet jeśli zdarzył się im jakiś problem techniczny podczas konferencji to nie panikowali, tylko na spokojnie próbowali rozwiązać problem – zauważa ks. dr Pastwa. – Bardzo się cieszę, że w tym wydarzeniu uczestniczyło tyle osób, bo chociażby samo słuchanie jest jakąś formą uczestnictwa, z którego można wyciągnąć coś dobrego. Pandemia dotknęła każdego z nas, więc cieszę się, że udało się stworzyć przestrzeń do wymiany różnych opinii i doświadczeń.

– Organizowanie tego wydarzenia wraz z Kołem było bardzo miłym doświadczeniem, szczególnie, że mieliśmy okazję bliżej poznać się ze studentami z pierwszego roku. Myślę, że marzeniem każdego prezesa jest współpraca z konkretnymi, kreatywnymi i zaangażowanymi osobami – podkreśla Julia Dudzińska, prezes Koła.

Na zakończenie wydarzenia organizatorzy zapowiedzieli, że na przyszły rok planują 10. edycję Studenckich Dni Komunikacji: – Myślę, że podczas kolejnej konferencji temat pandemii pozostanie, ale pójdziemy o krok dalej. Ważne będzie znalezienie odpowiedzi jak żyć w nowym, postpandemicznym świecie oraz jak wyrównać dysproporcje, które powstały przez ostatnie półtora roku. Na pewno będzie ważne, aby określić rolę mediów w tym nowym świecie, bo jak widzimy, w dobie pandemii media nie do końca zdały ten egzamin – zapowiada ks. dr Pastwa.

Mam nadzieję, że podczas X Studenckich Dni Komunikacji będziemy mogli spotkać się w murach uczelni, chociaż tak jak wielokrotnie zauważyliśmy podczas dzisiejszego spotkania, planowanie czegokolwiek w obecnych czasach jest często niemożliwe – podsumowuje Julia Dudzińska.

Organizatorom gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Studenckich Dni Komunikacji.

Aleksandra Szymczak

Studentka III roku Dziennikarstwa. Słucham, czytam, mówię, w wolnych chwilach to spisuję. Kibic żużla i miłośniczka gór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *