O nas

Redakcja „Coś Nowego” (2011-2016)

Działająca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim redakcja „Coś Nowego” powstała w 2008 roku. W jej skład wchodzą studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Opiekunem redakcji jest dr Wojciech Wciseł, wykładowca KUL, wieloletni zastępca Prezesa Zarządu Centrum Wolontariatu w Lublinie i człowiek wielu pasji. Działalność w „Coś Nowego” to praca z tekstem, fotografią oraz własną wyobraźnią. Młodzi dziennikarze mają możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach, często o charakterze międzynarodowym. Redakcja zajmuje się także organizacją uczelnianych wydarzeń.

Na początku istnienia „Coś Nowego” artykuły publikowane były na łamach papierowej gazety. Dopiero w 2013 roku powstała strona internetowa, stworzona przez studentów.

„Przed powstaniem strony działalność „Coś Nowego” dotyczyła obsługi medialnej bieżących wydarzeń dziejących się w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Przygotowywaliśmy relacje, fotorelacje, wywiady i wszystko publikowaliśmy w gazetce, którą wydawaliśmy raz w miesiącu. Sami składaliśmy gazetę, przygotowywaliśmy do druku a później rozkładaliśmy na całym terenie KUL-u. W tym czasie naczelną była Natalia Karpińska, a ja z Bartkiem Piekarzem zajmowaliśmy się kwestiami technicznymi. Kiedy zostałem naczelnym, mieliśmy problemy z funduszami na kolejne numery, dlatego postanowiłem przenieść „Coś Nowego” do Internetu. Wymyśliłem i zaprojektowałem od zera stronę internetową, najpierw na darmowym serwerze, a później IDIKS wyszedł z propozycją, by przenieść stronę serwer Instytutu, co też zrobiliśmy. W tym czasie redakcja się rozrastała, bo moją ideą było stworzenie nie tylko medium IDIKS-u, ale całego KUL-u. Dlatego wtedy nawiązałem ścisłą współpracę z samorządem KUL-u i jego ówczesnym przewodniczącym Tomaszem Tokarskim. Moją zastępczynią wówczas była Katarzyna Leszczyńska, która po ukończeniu przeze mnie studiów została naczelną „Coś Nowego” i rozwijała redakcję w zamierzonym przeze mnie kierunku. Członkami redakcji byli studenci z całego KUL-u, ale również studenci z innych uczelni lubelskich.

– Damian Racławski

Akcja redakcji #RatujTygrysy

Po zakończeniu studiów przez pierwszych członków, redakcja na jakiś czas przerwała swoją działalność. Dopiero w 2016 roku, z inicjatywy obecnego opiekuna doktora Wojciecha Wcisła, gazeta wznowiła swoją działalność z nowymi członkami na pokładzie. Redaktorem naczelnym została Natalia Jasińska , studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL.

W 2018 roku redakcja obchodziła 10-lecie swojej działalności. Rok później z inicjatywy jednego z jej członków i obecnego administratora strony, Dawida Zapory, rozpoczęto modernizację i przeniesienie „Coś Nowego” na serwery KUL pod nową domeną. W 2020 roku obowiązki redaktor naczelnej przejęła studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Aleksandra Szymczak.

Redakcje Coś Nowego i Passion TV na zjeździe agend studenckich w Poniatowej, 2019. fot. Szymon Miron
Redakcje Coś Nowego i Passion TV na zjeździe agend studenckich w Poniatowej, 2021
fot. Damian Kowalik

Aktualny skład redakcji:

Szymon Poleszak – redaktor naczelny
Kalina Łabuz – zastępca redaktora naczelnego
Małgorzata Marzec – redaktor, zarządza treścimi na redakcyjnym Facebooku i Instagramie
Szymon Kurzeja – redaktor i administrator strony internetowej
Korekta i edycja: Krystian Grądkowski, Szymon Kurzeja, Szymon Poleszak, Paulina Berini, Kuba Sidor, Filip Kwapisz, Kalina Łabuz, Radosław Pawłos

Redaktorzy działów:

Dział Sport – Krystian Grądkowski
Dział Kultura – Paulina Berini
Dział Lifestyle i tematy społeczne – Szymon Kurzeja
Social media i PR – Małgorzata Marzec