Czy filozofia jest nam jeszcze dzisiaj potrzebna?

Filozofia uchodzi za pierwszą z nauk. Zadziwienie światem, pragnienie poznania i zrozumienia kierujących nim mechanizmów, przyczyniły się do jej powstania już w starożytności. Samo słowo filozofia wywodzi się z języka greckiego i oznacza umiłowanie mądrości. Współcześnie jednak często uchodzi za dziedzinę zbędną i niepotrzebną. Czy aby jednak na pewno nasza wiedza o świecie jest już kompletna a znajomość filozofii nie może nam się do niczego przydać? 

Filozofia badając wszystko co istnieje rozprawia się z rozmaitymi poglądami, stawia ważne pytania, formułuje tezy i postawy wobec życia, próbując ustalić jego sens oraz rolę człowieka. Jest to bardzo ważne, gdyż współcześnie ludzie często są zbyt zabiegani, by móc poświęcić wiele czasu na samodzielną refleksję nad swoim życiem. Powszechny konsumpcjonizm i kreowane przez media mity idealnego życia wywołują wiele zamieszania. Ludzie dążąc przede wszystkim do gromadzenia dóbr materialnych, często zapominają o swoich rodzinach oraz potrzebie odpoczynku. Nadmierny perfekcjonizm sprawia, że pragniemy osiągnąć ideał niemal we wszystkich sferach życia, nie pozwalając sobie na pomyłki. Wielu ludziom ciągle towarzyszy lęk przed porażką. Ponadto upadają tradycyjne wartości, a pojęcia mające dawniej jasne znaczenie, jak na przykład dobro-zło, piękno-brzydota – współcześnie przestają być już łatwe do rozróżnienia. Wpływ na to mają między innymi wspomniane już media, które na przykład dla swoich korzyści dyktują coraz to nowsze kanony piękna. Zewsząd dochodzą do nas rozmaite informacje, których prawdziwości nie jesteśmy w stanie w stu procentach zweryfikować. Wszystko to wymaga od współczesnego człowieka nauczenia się dystansu wobec otaczającej go rzeczywistości oraz przypomnienia sobie, co rzeczywiście stanowi dla niego wartość. Taką możliwość może mu dać właśnie filozofia. Ukształtowanie właściwej postawy wobec życia ma szansę uczynienia go lepszym i szczęśliwszym. 

Znajomość filozofii może przynieść korzyści nie tylko w sferze odniesienia do rzeczywistości, ale również w innych dziedzinach, na przykład w pracy. Rozwój zdolności logicznego myślenia, przewidywania i łączenia związków przyczynowo-skutkowych, są niezbędne między innymi w biznesie oraz zarządzaniu. Postęp technologiczny często powoduje wątpliwości moralne, których rozwiązanie leży w gestii etyków i filozofów. Rozległa wiedza o rzeczywistości połączona z umiejętnością budowania przekonujących argumentów, może znaleźć zastosowanie w dziennikarstwie lub polityce. Natomiast zdolność interpretacji ludzkich zachowań przydaje się w doradztwie zawodowym, coachingu i dziale HR.  

Zainteresowanie omawianą dziedziną może być dla współczesnego człowieka przydatne na wielu płaszczyznach. Wbrew błędnie powielanym poglądom, nie jest to dyscyplina tylko dla humanistów; umysły ścisłe również doskonale ją opanują. Pamiętajmy, że filozofować może każdy i każdy może na tym skorzystać. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.