Jakie media? Konferencja z okazji X-lecia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL – dzień II

Dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa, która powstała z racji X – lecia istnienia Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej, dobiegła końca. Liczne panele dyskusyjne i sesje tematyczne, przybliżyły studentom i zebranym gościom – ideę mediów i komunikacji.

Jaka publicystyka? Pierwsza sesja panelowa poprowadzona została przez prof. Jacka Dąbałę. W gronie prelegentów znaleźli się ludzie związani ze światem mediów: Dariusz Kotlarz, prezes lubelskiego oddziału Polska Press Grupa, wydawcy m.in „Kuriera Lubelskiego”, oraz „Nasze Miasto Lublin”, Paweł Krysiak, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” w Lublinie, Małgorzata Piasecka, redaktor naczelna Radia Lublin oraz Krzysztof Wiejak, redaktor naczelny „Dziennika Wschodniego”. Każdy z gości odnosił się do innego ujęcia terminu „publicystyka” w konkretnym medium. Zebrani mogli dowiedzieć się, że istnieje ogromna różnica między publicystyką w radiu, a publicystyką w gazecie. Jak powiedziała redaktor naczelna, Małgorzata Piasecka: Publicysta radiowy nie powinien siadać do rozmowy z góry ustaloną tezą. Musi stawiać się, jako „adwokat diabła”, ponieważ wypowiada się w imieniu odbiorców. Dobry publicysta to taki, który zada mniej szablonowe pytanie, które pozwoli słuchaczowi poznać prawdę o świecie. Paweł Krysiak, jak sam o sobie powiedział „dziecko III RP” uważa, że dziennikarz powinien mieć odwagę stawiania pewnych tez. Powinien mieć odwagę, stanąć w kontrze własnego środowiska. Publicysta musi wkładać kij w mrowisko. Prelegenci jednogłośnie przyznali, że dziennikarstwo to wolny zawód. Zmuszanie dziennikarza do pisania artykułów, które są niezgodne z wyznawanymi przez dziennikarza wartościami, to zabójstwo wolności.

Jednocześnie odbywała się również sesja panelowa pt. Jaka komunikacja polityczna?, której moderatorem była dr hab. Robert Szwed. Uczestniczyli w niej: Dr hab. Bogdan Borowik (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej), dr Juliusz Braun (Rada Mediów Narodowych), dr Urszula Patocka-Sigłowy (Uniwersytet Gdański, dr Agnieszka Łukasik-Turecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr Izabela M. Bogdanowicz (Uniwersytet Warszawski). Goście skupili się na zaprezentowaniu w jaki sposób powstały media, jaka jest ich rola i komu na przestrzeni lat podlegały. Przedstawiono również, jak radio było i jest wykorzystywane w kampanii wyborczej, a także jakie zmiany zachodziły w świecie radiowym od czasów wojennych.

Trzecią sesję panelową pt. Jaki język w dziennikarstwie i komunikacji społecznej? poprowadził dr Wojciech Wciseł. Prelegenci to: Dr Klaudia Cymanow-Sosin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), dr Olga Białek-Szwed (Katolicki Uniwersytet Lubelski), mgr Szymon Wigienka (Uniwersytet Kazmierza Wielkiego), dr hab. Beata Grochala (Uniwersytet Łódzki). Tematy, które zostały poruszone podczas tego panelu to m.in. „Mowa nienawiści problemem współczesnych mediów”. Dr Olga Białek – Szwed zaprezentowała, że to politycy najczęściej stają się ofiarami mediów. Do ich grona dołączyć możemy przedstawicieli naukowych, celebrytów czy sportowców. Szczególnym momentem, gdy znanym osobom w mediach „puszczają nerwy”, jest okres przedwyborczy. Wniosek, jaki zrodził się w trakcie wystąpienia, to fakt, że media zbyt łatwo i zbyt szybko udostępniają negatywne opinie i komentarze. W materiałach redakcyjnych nie powinno zapominać się o godności drugiego człowieka. Należy zawsze kierować się czterema zasadami: bezinteresowności, wzajemności, uniwersalności i afirmacji dobra. Mgr Szymon Wigienka zaprezentował „Problem smogu informacyjnego w nowomedialnej komunikacji przedsiębiorstw.” To problem nadmiaru i wielości źródeł, niska wartość merytoryczna, miała wiarygodność, przesycenie zasobów sieciowych treściami nieprawdziwymi. Jest to problem coraz bardziej powszechny w świecie mediów, a jego wady to: trywialność materiałów, łamanie zasad wiarygodności, a także komunikacja instrumentalna.

Po krótkiej przerwie kawowej odbyły się kolejne trzy sekcje tematyczne. Pierwsza z nich nosiła tytuł „Jaka komunikacja polityczna?”, a moderatorką była dr Agnieszka Łukasik-Turecka. Prelegenci biorący udział: Prof. Jan Hudzik (Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej)ks. dr Rafał Leśniczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Maja Bednarska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), mgr Marcin Superczyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski).  Goście skupili się głównie na problemie mediów w świecie informacyjnym, jakie media w dzisiejszym świecie są wolne. Dodatkowo poruszono kwestię wartości nienegocjowanych w komunikowaniu politycznym papieża Franciszka, a także zaprezentowano model współpracy administracji publicznej z mediami w kontekście koncepcji Good Governance.

Jaka interakcja?

Uczestnikami panelu, prowadzonego przez dr. hab. Dariusza Wadowskiego, byli ludzie ze świata akademickiego, m.in.:
Dr hab. Piotr Celiński (Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej), dr Joanna Sosnowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
dr Aneta Wójciszyn-Wasil (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
dr Marcin Sanakiewicz (Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej),
ks. dr Rafał Śpiewak,
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
Tematyka wykładów była różna, ale skupiono się głównie na tym, jak chronić medium, dystans poznawczy i niedoskonałe pośrednictwo. Dr hab. Piotr Celiński zaznaczył, że najpierw powinniśmy zrozumieć siebie, by móc zrozumieć medium. Nie ma sensu czuć jak działają media.
Musimy zachować dystans poznawczy wobec niedoskonałości, a nie doskonałości, bo to króliczek, którego się goni. 
Prelegenci przedstawili również interaktywne formy audiowizualne, a także jak działają dzisiejsze media
i w jaki sposób oddziałują na odbiorce.

Jaki język w mediach komunikacji społecznej?

Moderatorem był dr Wojciech Wciseł, a goście to: Dr Dariusz Baran (Krakowska Akademia), ks. dr Marek Pytko (Katolicki Uniwersytet Lubelski), mgr Sławomir Doległo (Uniwersytet Jagielloński). Podczas tego panelu przedstawiono jak budować swoją firmę w internecie.
Jak stworzyć swój wizerunek, kierując się prawdami ewangelicznymi. Dodatkową kwestią był język, jaki jest używany w mediach do opisywania uchodźców. Dr Wojciech Wciseł omówił, różnice jakie zachodzą między prezentowanymi treściami w kilku stacjach telewizyjnych czy gazetach.

Jakie znaki i jaka retoryka w dziennikarstwie przyszłości?

Prowadzącym był dr hab. Grzegorz Tylec, a jego goście to: Prof. Karol Klauza (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr Maria Joanna Gondek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr Artur Mamcarz-Plisiecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski), mgr Anna Bańka (Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej), mgr Olga Łęcka (Uniwersytet Warszawski). Prelegenci przedstawili jak będą wyglądały media w przyszłości. Jak podkreślił prof. Karol Klauza: w obecnym świecie spotkamy się z urządzeniami, które dbają o nasz słuch, węch, dotyk – zmysłowość rzutuje na ofertę znaków i symboli. To słowa i znaki stanowią podstawowy budulec powstawania retoryki.Jakie wizualizacje?

Był to ostatni panel, kończący dwudniową konferencję. Prowadzącą była dr hab. Justyna Szulich-Kałuża. Prelegentami zaś byli: Dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
dr Agnieszka Barczyk-Sitkowska (Uniwersytet Łódźki), dr Alicja Waszkiewicz-Raviv
(Uniwersytet Warszawski), o. dr Mirosław Chmielewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
mgr Łukasz Sarowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Tematyka jaka została poruszona podczas tej sekcji to głównie jak wygląda kultura medialna we współczesnym nauczaniu Kościoła Katolickiego z perspektywy teologicznej i perspektywy edukacji medialnej. Poruszono tutaj również kwestię nowych technologii, kultury robotycznej czy obrazu w public relations.

Dodatkowo program obejmował zwiedzanie wystawy „Prof. Leon Dyczewski OFMConv. – ślady obecności”,
oraz wystawy „Profesor Leszek Mądzik – przestrzeń Artysty”. Dziękujemy wszystkim prelegentom i gościom, którzy przybyli na konferencję kończącą obchody X – lecia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnym Jubileuszu.

Relacja foto do obejrzenia na naszym facebookowym fanpage’u Coś Nowego 🙂
https://www.facebook.com/CosNowego

Klaudia Bzducha

Studentka III roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Czynnie zaangażowana w Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Wydziałowy Samorząd Studentów WNS KUL. Ambitna i zawsze chętna do pomocy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *