Gwiazda Dawida – nie tylko religijny symbol

Składająca się z dwóch odwróconych względem siebie trójkątów, sześcioramienna Gwiazda Dawida jest powszechnie znanym symbolem. Czy ma wydźwięk jedynie religijny? Jaka jest jej historia?

Etymologia i znaczenie nazwy

Gwiazda Dawida jest znana również jako Tarcza Dawida lub pieczęć Salomona. Przypuszczalnie symbol ten nie ma nic wspólnego z królem Dawidem, którego postać została ukazana w Biblii, ponieważ jest on dużo starszy. Niektórzy badacze sądzą, iż jest to gwiazda Kijuna wspomniana w księdze Amosa ( Am 5:26). Znak ten, Izraelici prawdopodobnie przejęli od mieszkańców ziemi Kanaan wraz z kultem bóstwa imieniem Moloch. Dzisiejsza nazwa gwiazdy może wynikać z tego, iż syn i następca króla Dawida, Salomon, u schyłku swego życia zwrócił się ku politeizmowi  i być może wówczas kult gwiazdy Kijuna nabrał szczególnego znaczenia w starożytnym Izraelu.

Historia

Najstarszym zabytkiem, na którym odnaleziono Gwiazdę Dawida, jest relief z VII w. p.n.e, którego autorem jest Jehoszua ben Asjahu. Tarcza Dawida pojawia się sporadycznie w kontekście żydowskim od czasów starożytnych, najczęściej jako dekoracja. Przykładowo, na  łuku synagogi z III i IV w Galilei znajduje się kamień z heksagramem. Początkowo symbol ten mógł być używany jako ozdobny detal architektoniczny na synagogach – w tej postaci znajduje się ona w starożytnej synagodze Tell Hum.

Pieczęci Salomona użyto także w Kodeksie Leningradzkim z 1008 roku. Jest on najstarszym zachowanym rękopisem zawierającym pełny tekst Biblii Hebrajskiej. W średniowieczu była używana przez tureckie emiraty w Anatolii powstałe po upadku Sułtanatu Rum.

Od roku 1897 jest to godło syjonizmu, czyli ruchu, który dąży do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenie ziem starożytnego Izraela.

Choć gwiazda Dawida jest jednym z symboli religii żydowskiej, to obecnie ma wymiar przede wszystkim narodowościowy. Od 1948 roku występuje jako element centralny flagi Izraela. Jest ona również oficjalnym symbolem państwa Izrael i umieszczana jest na oficjalnych dokumentach.

Symbolika

 Symbolizuje to, że Bóg rządzi całym światem i chroni go ze wszystkich sześciu kierunków: południa, północy, wschodu, zachodu, góry i dołu. Natomiast środek gwarantuje wymiar duchowy. Wraz z powstaniem państwa Izrael w 1948 roku oficjalnie przyjęto flagę Izraela. W tym czasie, Gwiazda Dawida stała się czymś więcej niż symbolem narodu żydowskiego; stała się symbolem państwa Izrael.

     W żydowskiej kabale, dwa trójkąty symbolizują wzajemną relację człowieka z Bogiem: nasze dobre uczynki są reprezentowane przez trójkąt skierowany ku Bogu, a Bóg odwzajemnia się, pozwalając płynąć do nas w świętości i dobroczynności, na co wskazuje trójkąt skierowany w dół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *