Inauguracja roku akademickiego KUL

,,Rozpoczęcie nowego roku akademickiego jest wejściem w rzeczywistość w dużym stopniu nieznaną. Pracownicy naukowi nie wiedzą jeszcze do jakich twórczych wniosków dojdą w swych badaniach; studenci pierwszych roczników będą dopiero aklimatyzować się w nowym środowisku i poznawać tajniki zdobywania wiedzy na wybranych kierunkach.” – tymi słowami prorektor ds. misji i administracji Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz rozpoczął 104. uroczystą inaugurację roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

inauguracja 2021/2022
fot. Julia Bartosiewicz

W tym roku, pomimo nadal panującej pandemii, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przeprowadzono obchody związane z inauguracją roku akademickiego 2021/2022. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Akademickim pod przewodnictwem Metropolity Warmińskiego abp Józefa Górzyńskiego. Dalsza część ceremonii przeniosła się do Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego i została poprowadzona przez prorektora, ks. prof. dr hab. Mirosława Sitarza, który zastąpił ks. prof. Mirosława Kalinowskiego. Rektor KUL, nie mógł wziąć osobistego udziału w uroczystości z powodu choroby.

Wśród zaproszonych i uroczyście powitanych przez Ks. prof. Mirosława Sitarza gości, znaleźli się m.in. Minister Małgorzata Paprocka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; abp Józef Górzyński, Metropolita Warmiński; abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL oraz Wojewoda Lubelski, Lech Sprawka.

Rektor KUL, w swoim przemówieniu odczytanym przez zastępującego go ks. prof. Sitarza zaznaczył, że „praca intelektualna i duchowa dotyczy nie tylko badań naukowych, ale wiąże się z procesem wychowania młodego pokolenia, inteligencji katolickiej. To również niezwykle ważne zadanie dla naszego uniwersytetu”.

MEN prof. Przemysław Czarnek
Minister Edukacji Narodowej prof. Przemysław Czarnek/fot. Julia Bartosiewicz

Minister Małgorzata Paprocka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała list głowy państwa skierowany do społeczności akademickiej, w którym prezydent m.in. serdecznie pozdrawia i przesyła życzenia owocnej pracy w nowym roku akademickiego, . t Minister Edukacji Narodowej, prof. Przemysław Czarnek odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który zaznaczył, że nowy rok akademicki, to czas planów, nowego otwarcia i nadziei na powrót do normalności. W następnej części uroczystości rozpoczęła się ceremonia immartykulacji, którą poprowadził Prorektor ds. studentów i doktorantów prof. Krzysztof Narecki. Do ślubowania wystąpiło sześciu reprezentantów studentów pierwszego roku z różnych kierunków. Pasowania przedstawicieli dokonał Prorektor ks. prof. Mirosław Sitarz. Po immartykulacji głos zabrali przedstawiciele studentów. Jako pierwszy przemawiał Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Mateusz Grochowski, a następnie wiceprzewodniczący USS Paweł Zdybel, który serdecznie powitał studentów pierwszego roku i zaznaczył, że ,,nowy rok to nowe wyzwania, szczególnie po roku pandemii” oraz zachęcił do działania w organizacjach studenckich, dzięki którym można rozwijać swoje zainteresowania.

Magdalena Gach
Magdalena Gach/fot. Julia Bartosiewicz

Wykład Inauguracyjny wygłosił Minister Edukacji Narodowej prof. Przemysław Czarnek, który w swoim wystąpieniu pochylił się nad tematami praworządności, ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, aborcji i funkcji małżeństwa we współczesnym społeczeństwie.

Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie Laurów Uniwersyteckich – Nagrody im. ks. I. Radziszewskiego za wybitne osiągniecia naukowe. Nagrodę I stopnia otrzymał ks. prof. Paweł Mąkosa z Instytutu Nauk Teologicznych. Nagroda II stopnia została przyznana dr hab. Tomaszowi Garbolowi z Instytutu Literaturoznawstwa, a nagrodę III stopnia otrzymał prof. Marian Surdacki z Instytutu Pedagogiki.

Na zakończenie uroczystości Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik zwrócił uwagę na znaczenie tegorocznej inauguracji dla społeczności akademickiej KUL: ,,dzisiaj pierwsza inauguracja, gdzie Ci dwaj święci (papież Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński – przyp. red.), wyniesieni do chwały ołtarza spoglądają na nas i przekazują nam swoje orędzie”.

W tym roku uroczystość inauguracyjna roku akademickiego 2021/2022 była tłumaczona na język migowy przez biegłą tłumaczkę języka migowego i absolwentkę KUL, Magdalenę Gach. Ceremonię uświetnił Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod dyrekcją pana profesora Grzegorza Pecki. Uroczystość była również transmitowana na kanale TV KUL na platformie YouTube.

Paulina Berini

Studiuję Dziennikarstwo i komunikację społeczną na KUL. Skończyłam szkołę muzyczną w klasie akordeonu, śpiewam i interesuję się współczesną historią Polski. Jestem osobą otwartą, która uwielbia współpracę z ludźmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *