105. Inauguracja roku akademickiego KUL

„Drogą uniwersytetu jest człowiek ze wszystkimi swoimi potrzebami intelektualnymi i egzystencjalnymi. Uniwersytet ma służyć człowiekowi i prowadzić do pełnego rozwoju jego osobowości. Absolwent opuszczający mury uczelni powinien być osobą nie tylko gruntownie wykształconą, ale także wewnętrznie zintegrowaną i pod każdym względem dojrzałą osobowościowo” – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie Rektor KUL, ks. Mirosław Kalinowski otwierając inaugurację roku akademickiego 2022/23.

Czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego KUL

,,Rozpoczęcie nowego roku akademickiego jest wejściem w rzeczywistość w dużym stopniu nieznaną. Pracownicy naukowi nie wiedzą jeszcze do jakich twórczych wniosków dojdą w swych badaniach; studenci pierwszych roczników będą dopiero aklimatyzować się w nowym środowisku i poznawać tajniki zdobywania wiedzy na wybranych kierunkach.” – tymi słowami prorektor ds. misji i administracji Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz rozpoczął 104. uroczystą inaugurację roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Czytaj dalej