105. Inauguracja roku akademickiego KUL

inauguracja 2022/23
fot. Adam Szymański

„Drogą uniwersytetu jest człowiek ze wszystkimi swoimi potrzebami intelektualnymi i egzystencjalnymi. Uniwersytet ma służyć człowiekowi i prowadzić do pełnego rozwoju jego osobowości. Absolwent opuszczający mury uczelni powinien być osobą nie tylko gruntownie wykształconą, ale także wewnętrznie zintegrowaną i pod każdym względem dojrzałą osobowościowo” – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie Rektor KUL, ks. Mirosław Kalinowski otwierając inaugurację roku akademickiego 2022/23.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Akademickim, w której udział wzięli m.in. Prymas Polski abp. Wojciech Polak oraz Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp. Stanisław Budzik. W tym ważnym dla społeczności akademickiej dniu obecny był Łaciński Patriarcha Jerozolimy abp. Pierbattista Pizzaballa, który przewodniczył mszy, a następnie wygłosił wykład inauguracyjny.

Ksiądz Rektor Mirosław Kalinowski zaznaczył, że nowy rok akademicki został objęty patronatem ks. Franciszka Blachnickiego, który był twórcą Ruchu Światło – Życie oraz wykładowcą KUL w latach 1964 – 1976. Wspomniał również o planach na przyszłość, m.in. o otworzeniu kierunku lekarskiego.

inauguracja
fot. Adam Szymański

Doradca Prezydenta RP, prof. Dariusz Dudek odczytał list Andrzeja Dudy, który zaznaczył m.in., że nauka odgrywa ważną rolę we współczesnym świecie oraz wpływa na procesy gospodarcze i społeczne, zaspokajanie potrzeb ludzkich i zwalczanie masowych zagrożeń. Wspomniał również o wojnie na Ukrainie oraz o tym, że „współpraca między uczonymi i ośrodkami akademickimi z naszych krajów po wojnie powinna stać się jeszcze szersza i bardziej intensywna”.

Z listu Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, odczytanego przez Wojewodę Lubelskiego, Lecha Sprawkę mogliśmy usłyszeć m.in. że „talenty, zapał i energia spotkać się muszą z wiedzą i dorobkiem tych, którzy w swych dziedzinach osiągnęli mistrzostwo. Jakość i ciągłość tej pracy, jej efekty budują przyszłość naszej ojczyzny”.

Przemówienie wygłosił również Minister Edukacji i Nauki, prof. Przemysław Czarnek oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Bromber, który opowiedział o perspektywach nauk medycznych na KUL i o ochronie zdrowia, jako inwestycji w człowieka.

inauguracja
fot. Adam Szymański

Łaciński Patriarcha Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa w wykładzie inauguracyjnym opowiedział o tradycji chrześcijańskiej, jaką jest pielgrzymowanie, które wynika z naszych naturalnych potrzeb religijnych. Przypomniał o jej typach i znaczeniu. Powiedział m.in. o tym, że nie powstrzymują nas granice, ciągle poszukujemy drogi do pełnej realizacji naszego istnienia. Wspomniał również o dwóch odsłonach Jerozolimy – Ziemskiej i Niebieskiej, o których wiedzą wtajemniczeni pielgrzymi.

W trakcie uroczystości wręczono najwyższe wyróżnienia za zasługi cywilne dla chwały i rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Ceremonię poprowadził Prorektor ds. misji i administracji, ks. prof. Mirosław Sitarz. Natomiast listy gratulacyjne z rąk Rektora KUL odebrali naukowcy KUL, którzy zostali wyróżnieni za swoją pracę i osiągnięcia. Tej ceremonii przewodniczyła Prorektor ds. nauki i kadr, s. prof. Beata Zarzycka.

Jak co roku, podczas inauguracji roku akademickiego immartykulowano nowych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W październiku naukę na uczelni rozpoczęło 3100 osób. Tradycyjnie, uroczystości odbywające się zarówno w kościele, jak i na auli, uświetnił Chór Akademicki KUL.

Paulina Berini

Studiuję Dziennikarstwo i komunikację społeczną na KUL. Skończyłam szkołę muzyczną w klasie akordeonu, śpiewam i interesuję się współczesną historią Polski. Jestem osobą otwartą, która uwielbia współpracę z ludźmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.