Inauguracja roku akademickiego KUL

,,Rozpoczęcie nowego roku akademickiego jest wejściem w rzeczywistość w dużym stopniu nieznaną. Pracownicy naukowi nie wiedzą jeszcze do jakich twórczych wniosków dojdą w swych badaniach; studenci pierwszych roczników będą dopiero aklimatyzować się w nowym środowisku i poznawać tajniki zdobywania wiedzy na wybranych kierunkach.” – tymi słowami prorektor ds. misji i administracji Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz rozpoczął 104. uroczystą inaugurację roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Czytaj dalej