Studiowanie w więzieniu – dzięki KUL to możliwe

Katolicki Uniwersytet Lubelski otworzy Centrum Studiów KUL dla Osadzonych. Cel inicjatywy to pomoc w powrocie do normalnego życia po wyjściu na wolność. We wtorek 12 kwietnia podpisano porozumienie w tej sprawie. Jak wygląda oferta edukacyjna przygotowana dla więźniów? 

 
Współpraca uczelni z zakładem karnym trwa od 2013 roku. W tym czasie studia ukończyło 32 absolwentów. Teraz stosunki między obiema stronami doczekały się formalizacji w celu dalszego rozwoju współpracy. Ks. prof. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL, oraz gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, podpisali we wtorek list intencyjny w sprawie porozumienia o utworzeniu w Areszcie Śledczym w Lublinie Centrum Studiów KUL dla Osadzonych. Więźniowie jako studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mogą kształcić się na dwóch kierunkach – pracy socjalnej oraz nauki o rodzinie.   

 
Planowane jest również otwarcie kompleksu edukacyjnego. Na terenie zakładu karnego osadzeni będą mieć dostęp do m.in. pięciu sal dydaktycznych oraz pomieszczenia multimedialnego, które ma pełnić funkcję wirtualnej biblioteki i oferować więźniom zasób książek przydatny do napisania pracy licencjackiej czy magisterskiej. 

 
To jest dokładnie taki sam program studiów, jaki jest realizowany w siedzibie naszej uczelni. Zajęcia, które odbywają się przez cały tydzień, prowadzą ci sami wykładowcy. To nie jest ani tryb wieczorowy, ani stacjonarny – mówi ks. prof. Mirosław Kalinowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – chcemy przede wszystkim, aby wszystkie programy, które realizujemy, miały właściwą osłonę instytucjonalną, by poszerzyć również ilość roczników, które przyjmujemy i nadać tej inicjatywie status centrum dydaktycznego. 

Centrum Studiów KUL dla Osadzonych będzie w pierwszym etapie tworzenia finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które przeznaczy na ten cel 2 miliony złotych. Dalsze funkcjonowanie instytucji będzie natomiast opłacane ze środków pochodzących z resortu Edukacji i Nauki. 

 
Wśród osób, które chcą studiować i kończą studia, przytłaczająca większość to osoby, które po wyjściu na wolność są zresocjalizowanie i nie powracają już do wcześniejszych przestępstw – mówi Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki. 

 
Jak zaznaczył Michał Woś, Wiceminister Sprawiedliwości, celem zawartego porozumienia nie jest złagodzenie kar odsiadującym swoje wyroki więźniom, lecz pomoc w przystosowaniu ich do życia po wyjściu na wolność. 

 
Nasz rząd jest zwolennikiem twardej polityki karnej państwa. Kara jest bardzo ważna, natomiast równie istotna jest resocjalizacja więźniów, co również należy do zadań służby więziennej – mówi Michał Woś, Wiceminister Sprawiedliwości – traktujemy tę zacną inicjatywę jako rozszerzenie palety możliwości, którą służba więzienna w swych rękach powinna posiadać, ale nie zapominamy, że zakłady karne stanowią miejsce izolacji sprawców najcięższych przestępstw. 

 
W tej chwili na każdym roku studiów może kształcić się po piętnastu więźniów. Warto zaznaczyć, że oferta edukacyjna KUL-u skierowana jest do osadzonych z całej Polski, którzy mogą zostać przeniesieni do Lublina. Przyjęcie na studia odbywa się na takich samych zasadach, jakie dotyczą pozostałych studentów lubelskiej uczelni. O przyjęcie może ubiegać się osoba ze zdanym egzaminem dojrzałości, a o zakwalifikowaniu zdecyduje konkurs świadectw maturalnych. 

Adam Szymański

Student II roku dziennikarstwa w języku angielskim. Optymista i marzyciel. Miłośnik podróży oraz włoskiej kuchni i muzyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.