Odmrażanie gospodarki Polski

Od 13 czerwca rząd przywrócił ruch na granicach Polski, o czym kilka dni temu mówił premier Mateusz Morawiecki. Od jutra natomiast mają zostać przywrócone loty międzynarodowe.

Wchodzimy w kontakt już dzisiaj z LOT-em, żeby LOT mógł zaplanować odpowiednio powrót do świadczenia swoich usług

tłumaczył premier Mateusz Morawiecki (wypowiedź z dnia 10.06) .

Przed wystąpieniem premiera, zielone światło na otwarcie granic w strefie Schengen wydała Komisja Europejska. Pełne funkcjonowanie strefy ma zostać wdrożone już 1 lipca.

Odmrożenie granicy polsko-niemieckiej już wcześniej było tematem podejmowanym przez Dietmara Woidke, koordynatora rządu ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej. Informację o otwarciu ruchu miało przekazać niemieckiej stronie ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.

Zniesienie ograniczeń wjazdu do Polski to krok, na który czekaliśmy. Stało się to możliwe, ponieważ Niemcy i Polacy działali odpowiedzialnie w walce z pandemią koronawirusa. Tysiące Niemców i Polaków mogą teraz odwiedzać członków swojej rodziny, przyjaciół i sąsiadów mieszkających w sąsiedztwie Odry i Nysy, a turystyka i biznes mogą znów swobodnie się rozwijać

powiedział Woidke dla portalu brandenburg.de.

Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy w programie „Money. To się liczy”  wskazał, że Bułgaria chce otworzyć swoje granice dla Polaków. – Rozmawiałem z minister z Bułgarii, która bardzo prosi, aby Polska otworzyła swoje granice. Bułgaria otworzyła granice dla wielu krajów w ostatnich dniach i Polacy mogliby bez obowiązkowej kwarantanny tam podróżować – podkreślił Andrzej Gut-Mostowy.

Od zeszłej soboty, zostały wprowadzone nowe rozporządzenia, które umożliwiają standardowy styl podróżowania i przemieszczania się.

Jak wynika ze zmiany rozporządzenia opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw, kwarantanny nie muszą, poza Polakami powracającymi do kraju, odbywać „cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium innych państw członkowskich UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 kodeksu granicznego Schengen, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *