Student za granicą

Studia to najpiękniejszy okres w życiu człowieka. Nie tylko ze względu na różnego rodzaju imprezy, ale także ze względu na możliwość podróżowania na tzw. „koszt uczelni”. Umożliwia nam to program Erasmus, który działa na zasadach studiów odbywających się za granicą. Czym jest program Erasmus i jak zorganizować swój wyjazd na studia poza naszym krajem?

Czym jest program Erasmus?

Erasmus powstał w 1987 roku, aby funkcjonować jako program wymiany studentów. Jego główną ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa inicjatywy z kolei pochodzi od humanisty, Erazma z Rotterdamu, który jako człowiek renesansu, także kształcił się na wielu europejskich uniwersytetach.

Do kogo skierowany jest ten projekt?

W programie Erasmus mogą uczestniczyć studenci i pracownicy uczeni wyższych w Polsce. Umożliwia on studentom wyjazdy na część studiów lub praktykę, a także wspiera mobilność pracowników uczelni. W programie uczestniczą uniwersytety z 32 krajów Europejskich, jednak nie ze wszystkimi uczelnia lub instytut uczelni może mieć podpisaną umowę, gdyż właśnie taka jest wymagana, aby rozpocząć program wymiany studentów.

O wyjazd na studia z programu Erasmus można ubiegać się na uczelni, na której się studiuje. Na stronie uniwersytetu lub biurze zajmującym się wymianami studenckimi znajdziemy informacje, które uczelnie biorą udział w wymianie i jakie warunki należy spełnić, aby się na nie dostać. Rekrutować można się zarówno na semestr zimowy, jak i letni roku akademickiego. Należy jednak pamiętać, że studia odbywane na uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów na uczelni macierzystej.

Jakie warunki trzeba spełnić by ubiegać się o wyjazd?

Przede wszystkim, w momencie wyjazdu, trzeba być co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia, a także nasz poprzedni pobyt z tego programu i bieżący wyjazd nie przekroczy łącznie 12 miesięcy. Drugim warunkiem jest dobra znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie B1 lub B2. Przed wyjazdem, jeśli nie mamy odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nasze kompetencje językowe, na uczelni odbywa się egzamin sprawności językowych, który weryfikuje nasz poziom biegłości danego języka. Kolejnym warunkiem jest średnia ocen, która musi wynosić co najmniej 3,5 ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapów studiów.

Co zrobić by wyjechać?

Przed wyjazdem musimy wypełnić i złożyć odpowiednie dokumenty, które pomogą nam wypełnić opiekunowie wyjazdów. Każdy kierunek studiów posiada wykładowcę-opiekuna, który pokieruje nas, w jaki sposób mamy wypełnić dokumenty, dobrać plan zajęć, a także wytłumaczy ważne sprawy związane z uczelnią, na którą się wybieramy.

Pomoc na wyjeździe

Każdy zakwalifikowany do wyjazdu student otrzyma od uczelni stypendium zależne od kraju, do którego wyjeżdża. Należy pamiętać, że stypendium nie pokryje wszystkich kosztów związanych z wyjazdem, więc część pokrywa także student. Warto wspomnieć również, że jeśli pobieramy także stypendia na swojej głównej uczelni (rektorskie, socjalne), to są one także wypłacane podczas wyjazdu.

Wszelkich dodatkowych informacji możemy szukać na stronie uczelni, na której studiujemy. Tam zostaniemy przekierowani do biur zajmujących się wymianą, a także możemy odnaleźć nazwisko opiekuna zajmującego się tym na naszym kierunku studiów. Wyjazd zagraniczny jest ogromną szansą, która nie tylko rozwinie nasze kompetencje językowe, ale także urozmaici nasz życiorys zawodowy w przyszłości. Dzięki dodatkowemu stypendium, program umożliwia wyjazd każdemu studentowi, podczas którego oprócz studiów i zajęć akademickich, ma szansę poznawać kulturę kraju i nawiązać nowe znajomości.

Ismena Cieśla

Absolwentka Filologii Romańskiej, aktualnie studentka trzeciego roku Dziennikarstwa. Książkoholiczka i "psia mama". Pasjonatka gotowania, podróży i muzyki wszelkiego rodzaju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *