Jeden test – szesnaście osobowości

W Internecie można natrafić na wiele ankiet i testów psychologicznych obiecujących nam poznać prawdę o sobie i tajemnicach własnego umysłu. Zazwyczaj ich wyniki nie zaskakują, są oczywiste i łatwe do przewidzenia. Istnieje jednak jeden test, którego rozwiązanie może realnie wpłynąć na sposób, w jaki postrzegamy samych siebie.

Test Myers-Briggs (MBTI) ogólnie można określić jako kwestionariusz służący ocenie osobowości. Należy od razu podkreślić, że nie jest to niekwestionowane narzędzie do przeprowadzania badań psychologicznych, nie należy też traktować jego wyników w kategoriach niepodważalnej prawdy, jednakże wiele osób rozwiązujących test potwierdza trafność przypasowanych im opisów. Kwestionariusz w głównej mierze pomaga znaleźć odpowiedź na pytania: kim jestem? dlaczego tak, a nie inaczej wykonuję dane czynności?

Podstawą do stworzenia testu Myers-Briggs była książka Carla Junga Typy psychologiczne. Przedstawił w niej osiem typów osobowości biorąc pod uwagę preferencje ludzi, dotyczące m.in. podejmowania decyzji, kierowania energii, sposobu odpoczynku i metod zbierania informacji. Dwie Amerykanki – Isabel Briggs i jej matka Katherine Cook Briggs – zafascynowane koncepcją Junga, dodały do każdego z poszczególnych typów aspekt nastawienia jednostki do świata zewnętrznego. W efekcie test uwidacznia szesnaście typów osobowości.

Umysł
Źródło: Pixabay / fot. johnhain / 1197 images

W oparciu o obserwacje badaczek, wyróżnić można cztery wymiary opisujące ludzkie zachowania:

– Wymiar E-I dotyczy kierowania swojej uwagi; litera E od angielskiego Extraverted oznacza Ekstrawersję, czyli skupianie uwagi i kierowanie energii na zewnątrz, natomiast litera I (Introverted) – koncentrację na swoim wewnętrznym świecie;

– Wymiar S-N uwzględnia sposób, w jaki jednostka zbiera informacje; litera S (Sensing) oznaczająca zmysły, odnosi się do poznawania świata na podstawie gromadzenia informacji, mówiące wprost jakie coś jest, a litera N (Intuition), czyli intuicja, wskazuje bardziej całościowe spojrzenie na rzeczywistość oraz zaufanie instynktom;

– Wymiar T-F dotyczy podejmowania decyzji i sposobu dochodzenia do wniosków; litera T (Thinking) oznacza logikę, co objawia się w szczerości i bezpośredniości, natomiast litera F (Feeling), czyli uczucia, uwidaczniają się w taktowności i postępowaniu dyplomatycznym;

– Wymiar J-P oznacza podejście do świata zewnętrznego; litera J (Judging), czyli ocenianie przejawia się w potrzebie trzymania się określonych zasad, postępowania według planu, a litera P (Perceiving) – postrzeganie, uwzględnia elastyczność, spontaniczność.

Według koncepcji Myers-Briggs, jak już zostało wcześniej wspomniane, ludzi można podzielić na szesnaście grup, natomiast podział na analityków, dyplomatów, strażników i odkrywców ma na celu pewne uporządkowanie następujących typów osobowości:

· Analitycy

– INTJ – Architekci – posiadają analityczny umysł, są praktyczni i logiczni, obdarzeni wyobraźnią;

– INTP – Logicy – odznaczają się nieugiętą logiką, niezaspokojonym pragnieniem zdobywania wiedzy, często zwani myślicielami;

– ENTJ – Dowódcy – naturalni liderzy, charyzmatyczni i pewni siebie, bezwzględnie racjonalni, energiczni i zdeterminowani;

– ENTP – Dyskutanci – inteligentni myśliciele, nieustępliwie uczciwi, uwielbiają wyzwania związane z kwestionowaniem konwencjonalnego sposobu myślenia;

· Dyplomaci

– INFJ – Rzecznicy – cisi idealiści, zdecydowani, o silnej woli, często stawiający sobie za cel pomaganie innym;

– INFP – Pośrednicy – prawdziwi idealiści, uprzejmi i altruistyczni, o artystycznej duszy, zawsze chętni do pomocy,

– ENFJ – Protagoniści – naturalni liderzy, charyzmatyczni i inspirujący innych do osiągania celów i czynienia dobra;

– ENFP – Działacze – towarzyscy, twórczy i entuzjastyczni ludzie o wizjonerskiej naturze, tzw. „wolne duchy”;

· Strażnicy

– ISTJ – Logistycy – praktyczni indywidualiści, uczciwi, kierujący się logiką i niestrudzonym poświęceniem, skupieni na faktach;

– ISFJ – Obrońcy – empatyczni opiekunowie, cisi, zawsze gotowi bronić swoich najbliższych;

– ESTJ – Wykonawcy – gotowi do poświęceń administratorzy, potrafią wybitnie zarządzać różnymi sprawami lub ludźmi;

– ESFJ – Doradcy – bardzo towarzyscy, popularni ludzie, zawsze chętni do pomocy;

· Odkrywcy

– ISTP – Wirtuozi – praktyczni eksperymentatorzy, mistrzowie wszelkich narzędzi, czerpiący przyjemność z tworzenia, uczący się z otoczenia;

– ISFP – Poszukiwacze przygód – prawdziwi artyści, wykorzystujący zmysł estetyczny do przełamywania społecznych konwencji, zawsze otwarci na poznawanie i doświadczanie czegoś nowego;

– ESTP – Przedsiębiorcy – energiczni i towarzyscy ludzie, uwielbiają być w centrum uwagi, skłonni do podejmowania ryzyka;

– ESFP – Animatorzy – towarzyscy, energiczni ludzie o niezwykle wyczulonym zmyśle estetycznym, cieszący się chwilą i pragnący, aby wszyscy wokół również byli szczęśliwi.

W sieci znaleźć można różne testy oparte na kwestionariuszu Myers-Briggs, jednak najdokładniejszym jest ten ze strony 16personalities.com. Ponadto można tam zapoznać się z rozbudowanymi opisami każdej z osobowości, aspektami dotyczącymi słabych i mocnych stron, kręgów koleżeńskich, związków oraz ścieżek kariery. Rozwiązywanie oraz wyniki testu należy potraktować jako zabawę psychologiczną, ciekawostkę, pozwalającą dostrzec nasze codzienne reakcje, zachowania, których zazwyczaj nie zauważamy.    

Magdalena Matraszek

Studentka III roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej; pasjonatka muzyki 2. połowy XX wieku, szczególnie folku, rocka i bluesa; miłośniczka filmów i literatury; zafascynowana kulturą amerykańską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.