„Odpowiedzialność użytkowników mediów za bezpieczeństwo w nieprzewidywalnym świecie” – podsumowanie drugiego dnia konferencji

Po czwartkowym szkoleniu ABW „Profilaktyka terrorystyczna w kontekście bezpieczeństwa” nadszedł czas na ciąg dalszy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL, w ramach 10. Studenckich Spotkań Komunikacji. Piątkową konferencję otworzył panel, podczas którego na temat bezpieczeństwa w mediach wypowiadali się wykładowcy oraz naukowcy.

Na pełnej sali konferencyjnej spotkanie otworzył prezes Koła Naukowego, Adam Szymański wraz z wiceprezes Pauliną Berini. Po przywitaniu gości głos zabrała dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL.

„Odpowiedzialność użytkowników mediów za bezpieczeństwo w nieprzewidywalnym świecie” – podsumowanie drugiego dnia konferencji
Rozpoczęcie konferencji; Fot. Aleksandra Szymczak

Każdy, kto używa mediów jest odbiorcą bądź nadawcą, a może jednym i drugim, powinien zachowywać szczególną ostrożność w Internecie. W pierwszym wystąpieniu problematykę „samowoli w Internecie” przedstawił dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL. „Cywilizowanie Internetu. Koniec samowoli? W jakim zakresie youtuberzy od dnia 1 listopada 2021 roku mają obowiązek stosować ustawę o radiofonii i telewizji” było tematem wystąpienia profesora, w którym przedstawił artykuły i ustawy, z których zobowiązani są korzystać użytkownicy platformy YouTube.

„Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na tę konferencję, chcę podziękować księdzu Rafałowi Pastwie (…). Moje wystąpienie w dzisiejszym dniu rozpoczęło konferencje. Cieszę się bardzo, bo widziałem zainteresowanie w oczach studentów, w przerwie dostawałem pytania od kolegów i innych osób, które jak ja, mają świadomość, że wiedza na temat tych rewolucyjnych zmian nie jest ogólnie dostępna. Chyba wszyscy korzystamy z platform udostępniania wideo, szczególnie młodzi ludzie. Korzystanie z tradycyjnych mediów w kręgach osób młodych obecnie jest rzadkością. Ja też się zaliczam do tego środowiska mentalnie młodych ludzi. Jest to bardzo ważne mieć świadomość o tym jest bardzo mała lub jej w ogóle nie ma. Żałuję, że nie udało mi się przedstawić wszystkiego w pełnym zakresie, tylko zacząć ten temat, przedstawić jakieś ogólne zarysy tych ograniczeń. Mam nadzieję, że to skłoni osoby zainteresowane do przeanalizowania tych zagadnień. Od właściwego zastosowania tych przepisów będzie zależało to, czy osoby publikujące treści w Internecie będą mogły dalej funkcjonować” – mówił prof. Grzegorz Tylec.

„Odpowiedzialność użytkowników mediów za bezpieczeństwo w nieprzewidywalnym świecie” – podsumowanie drugiego dnia konferencji
Pierwsze wystąpienie, dr hab. Grzegorz Tylec, Fot; Aleksandra Szymczak

Zapytany jakie głównie platformy obejmuje regulacja, profesor odpowiedział: – YouTube, Snapchat, TikTok oraz Instagram, gdyż chodzi głównie o przesyłanie plików wideo na platformie.

Prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska na podstawie dzieł Bolesława Prusa przytoczyła kim jest dziennikarz oraz jakie pełni role. Opowiedziała również, dlaczego winniśmy zważać na słowa, czy te pisane czy mówione.

„Skupienie i wewnętrzna wrażliwość mówią nam to, że po pierwsze będziemy skupiać się na tym co może zarówno nam zapewnić poczucie przyzwoitości i szczęścia, jak też i chronić naszych bliskich przed uczuciami, których sami byśmy nie chcieli doświadczyć. Chodzi tu o troskę o słowo, która powoduje, że nie czynimy bliźniemu tego, co jest nam niemiłe, a sami czujemy się wtedy lepiej. Ludzie mają bogaty zakres komunikacji, są to słowa, słownik. Możemy wyrażać swoje uczucia i to w różny, indywidualny sposób. Możemy wymieniać się doświadczeniami, tym, co zostało nam dane, możemy podarować komuś coś, czego jeszcze nie doświadczył, wszystko dzięki słownictwu. Mądre korzystanie z tego sprawia, że w pełni realizujemy się jako ludzie”.

Przytoczone przez prof. Beatę Obsulewicz-Niewińską cytaty pochodzą z edycji krytycznej pism Bolesława Prusa realizowanej w ramach grantu narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, gdzie obecne jest wydane 35 tomów opracowań.

Dr hab. inż. Artur Paździor, prof. Politechniki Lubelskiej o swoim wystąpieniu mówi: „Wystąpienie dotyczyło bezpieczeństwa ekonomicznego w świecie pandemicznym oraz popandemicznym. Poruszane były problemy z samą istotą wraz z elementami składowymi bezpieczeństwa ekonomicznego zarówno państw, jak i gospodarstw domowych. Analizowana była bieżąca sytuacja w Ukrainie i jej wpływ na rynek surowcowy, walutowy oraz kapitałowy. Analizie podane były rożnego rodzaju wskaźniki ekonomiczne świadczące o tendencjach w zakresie poziomu i rozwoju bezpieczeństwa ekonomicznego Polski na tle innych państw Unii Europejskiej. Z przedstawionych analiz wynika, że bezpieczeństwo ekonomiczne mimo tak tragicznej sytuacji jeszcze nie jest zagrożone. Największym problemem jest obecnie inflacja, z którą się borykamy i z którą prawdopodobnie będziemy się borykać przez kolejne miesiące. Jeśli sytuacja militarna na Ukrainie zostanie opanowana oraz jeżeli inflacja zostanie zgaszona. Można wnioskować, że cykl pozytywny, długofalowy poprawy bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków ma szansę być utrzymany”.

Krzysztof Jakubowski opowiadał o prawie do informacji a bezpieczeństwie użytkowników. Wystąpienie dotyczyło zależności między upowszechnianiem prawa do informacji, dostępu do informacji, bezpieczeństwem i ochroną prywatności. Mam wrażenie, że z jednej strony dostęp do informacji oraz przepisy prawne obowiązujące w Polsce obejmują szeroki zakres, dają duże uprawnienia obywatelom, z drugiej strony są zakusy do tego by dostęp do informacji ograniczać. Pan Krzysztof zwrócił uwagę na kilka ciekawych przypadków między związanych z dostępem do informacji publicznej, ochroną bezpieczeństwa czy ochroną prywatności. Przykładem była afera z oprogramowaniem Pegasus z ubiegłego roku, gdzie wyciekają w mediach co jakiś czas informacje kto był nagrywany. Organizacja pozarządowa w Polsce, Fundacja Panoptykon jest za zwiększeniem dostępu do informacji.

dr Monika Kozłowiec z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Fot; Aleksandra Szymczak

O tym, jak poruszać się w mediach prozdrowotnych, jak weryfikować artykuły medyczne prezentowała dr Monika Kozłowiec z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wskazała jakie treści artykułów nie pomogą nam w zweryfikowaniu choroby, dlaczego unikać porad „doktora Google’a” oraz wskazała, gdzie obecnie pojawia się najwięcej artykułów zdrowotnych.

W panelu eksperckim udział wzięli: dr hab. Marek Rembierz, prof. Uniwesytetu Śląskiego, który przybliżył tematykę nieodpowiedzialności za użyte słowa, dr hab. Monika Przybysz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która poruszyła problemy dezinformacji w social mediach w obecnym czasie oraz kurator Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa KUL, ks. dr Rafał Jakub Pastwa, którego wystąpienie dotyczyło komunikowania religijnego Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ukrainy.

Dzień zakończył panel dziennikarsko-dyskusyjny, w którym wzięli udział dziennikarze z naszego miasta. Poruszany był temat bezpiecznego poruszania się po mediach, właściwego korzystania ze środków masowego przekazu oraz nauki przez praktykę.

Można rozpisywać się w nieskończoność na tematy poruszane przez prelegentów. Pomimo drobnych problemów technicznych, panel ekspercki i dziennikarski przebiegały płynnie. Publiczność była zaciekawiona analizowaniem mediów pod aspektem prawnym, ekonomicznym czy medycznym. Uczestnikom wydarzenia w pamięć zapadną informacje jak zwalczać fake newsy, gdzie najlepiej weryfikować medyczne artykuły czy niezwykle porywająca dyskusja dziennikarzy o bezpieczeństwie mediów i prawidłowego ich korzystania.

Edyta Skrzypczak

Studentka pierwszego roku dziennikarstwa. Skończyłam szkołę średnią jako architekt krajobrazu. Kocham czytać książki, rysować, słuchać muzyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.