Ekumeniczny Lublin 2020

Ostatniego dnia września społeczność zgromadzona w Trybunale Koronnym miała przyjemność wziąć udział w spotkaniu Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie. Zaproszonymi gośćmi byli prof. Hanna Suchocka – prawnik i profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bp Jerzy Samiec – prezes Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk.

W środę 30 września o godzinie 18.00 w ramach cyklu Ekumeniczny Lublin 2020 miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne w Archikatedrze Lubelskiej, któremu przewodził abp Stanisław Budzik wraz z głoszącym kazanie bp Jerzym Samcem. Następnie w Trybunale Koronnym odbyła się debata „Dialog kultur w Europie i Lublinie”. Spotkaniem kierował prof. Sławomir Jacek Żurek, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, otwierając je krótkim wprowadzeniem i przedstawieniem zaproszonych gości. Głos zabrał również Prezydent Miasta, dr Krzysztof Żuk, wręczając Medal Unii Lubelskiej prof. Hannie Suchockiej i bp Jerzemu Samcowi.

Po oficjalnym wstępie rozpoczął się koncert zespołu wokalnego The Snopkers Ensemble, który na co dzień działa przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Lublinie. Była to możliwość dla wszystkich przybyłych osób do wysłuchania repertuaru z różnych epok i kręgów kulturowych, zarówno muzyki religijnej jak i świeckiej.

Kolejnym, zarazem głównym elementem tego wieczoru była debata. Podczas niej, każdy z gości mógł wypowiedzieć się na zadawane im wcześniej pytania przez prof. Sławomira Jacka Żurka. Obecnie znajdujemy się w epoce zanikającego dialogu. Jeżeli zniknie dialog to zniknie wielokulturowość. – mówiła prof. Hanna Suchocka, wyjaśniając jakie znaczenie ma dialog kultur dla współczesnej Europy. Lublin jest miejscem dialogu międzynarodowego. Im więcej jest różnorodności tym większa jest akceptacja innych. Lublin jest najbardziej przyjaznym miastem akademickim. – opowiadał Prezydent. Natomiast bp Jerzy Samiec stwierdził, że chrześcijaństwo ma do przekazania współczesnej Europie to samo, co dwa tysiące lat temu – siłę, kiedy z miłością podchodzimy do drugiego człowieka.

Na zakończenie spotkania, goście odpowiedzieli na tzw. pytania z sali, po czym prof. Sławomir Jacek Żurek podziękował wszystkim za przybycie. Nie obyło się również bez zdjęć z zaproszonymi osobami oraz bankietu.

Współorganizatorem debaty i całego projektu Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie jest Fundacja Rozwoju KUL, której celem jest wspieranie działań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ewelina Mirocha

Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zwolenniczka czytania książek. Od zawsze miłośniczka mody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.