Odkryj tajemnice propagandy i manipulacji na II Konferencji Naukowej organizowanej przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Członkowie Dziennikarskiego Koła Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają wszystkich studentów i doktorantów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie”. Uczestnictwo w wydarzeniu jest możliwe zarówno jako słuchacz, jak i prelegent. Chęć udziału należy zgłosić za pomocą formularza do 6 maja (prelegenci) oraz 25 maja (słuchacze).

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego już drugi raz odkrywają tajemnice propagandy i manipulacji w mediach. Wszystko za sprawą II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie” organizowanej przez Dziennikarskie Koło Naukowe tejże uczelni. W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, ponieważ odbędzie się online 27 maja za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Konferencja kolejny raz realizowana jest z inicjatywy studentów i jest skierowana przede wszystkim do uczniów akademickich oraz doktorantów zajmujących się badaniami z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do dyskusji o zagadnieniach ze świata mediów. Jak zdradzają sami studenci: „Sądzimy, że związane z jej tematem (propagandy) zjawiska mają ogromy wpływ na kształtowanie się współczesnego oblicza dziennikarstwa oraz rynku medialnego”.

Wszyscy przedstawiciele różnych dyscyplin, chcący zabrać głos w debacie, muszą przesłać swoje zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego TUTAJ. Zgłoszenia do uczestnictwa jako prelegent będą przyjmowane do przyszłego piątku (6.05), a o zakwalifikowaniu się powiadomi potwierdzenie wysyłane do 10 maja.

Proponowane przez organizatorów tematy wystąpień dotyczą m.in. charakterystyki manipulacji w mediach, problematyki i granic propagandy, standardów rzetelności i etyki dziennikarskiej, znaczenia fake newsów we współczesnej retoryce medialnej, znaczenia dziennikarstwa obywatelskiego w kontekście dyskursu politycznego oraz manipulacji w reklamie i public relations. Długość wystąpień nie powinna przekraczać 15 minut.

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w konferencji także jako słuchaczy. Zainteresowani tą formą uczestnictwa również proszeni są o przesłanie zgłoszenie do 25 maja za pomocą formularza dostępnego TUTAJ. Po zakończeniu konferencji każdy z prelegentów zyska możliwość przesłania swojego artykułu naukowego organizatorom. Zebrane artykuły, po pozytywnej recenzji, ukażą się w monografii pokonferencyjnej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Regulamin konferencji dostępny jest TUTAJ. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres mailowy: dkn@filologia.uni.lodz.pl.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie"

Dawid Zapora

Informatyk, poeta i twórca ekscentryk. Pisanie to dla mnie chleb powszedni. Odkąd pamiętam pasjonowałem się tworzeniem niekonwencjonalnych form literackich i dziennikarskich. Na co dzień zgłębiam tajniki świata komputerów, a w wolnych chwilach oddaję się sztuce, muzyce i kinematografii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.