„Chrzest fundamentem świętości” – podsumowanie konferencji z cyklu „Święci, Błogosławieni i Kandydaci na ołtarze KUL”

W czwartek 5 maja odbyła się druga z cyklu „Święci, Błogosławieni i Kandydaci na ołtarze z KUL” konferencja naukowa pod patronatem Rektora KUL. Wydarzenie po raz kolejny zostało zrealizowane dzięki funduszom z Uniwersyteckich Grantów Misyjnych.

Konferencję uroczyście otworzył ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Przewodniczący SAWP KUL wraz z przewodniczącym USS KUL, Pawłem Zdyblem. Wydarzenie poprzedziła Msza Święta w Kościele Akademickim, której przewodniczył Ksiądz Rektor.

— W Polsce chrzest jest początkiem i fundamentem państwowości. Parlament Polski potwierdził to uchwalając Święto Chrztu Polski datownikiem na 14 kwietnia – powiedział ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, życząc zgromadzonym udanych obrad.

fot. Jakub Powałka/ ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz

W pierwszej sesji prowadzonej przez mgr Grzegorza Tutaka  swoje wykłady wygłosili: dr inż. Jan Klawiter „Narodowe Święto Chrztu Polski – geneza i reakcja Polaków po jego przyjęciu”, dr Artur Dąbrowski „Tożsamość chrzcielna Polaków w konfrontacji ze współczesnymi nurtami kulturowymi” oraz o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk „Droga do świętości Jacka Krawczyka”. W wykładzie zamykającym pierwszy panel profesor Dredziuk przybliżył pełną cierpienia drogę wystawionego na ołtarze byłego studenta KUL oraz o jego poświęceniu dla innych poprzez pracę i wolontariat.

— „Szkoda, że nie chcemy być świętymi” – te słowa były ostatnim zapisanym zdaniem Jacka Krawczyka przed śmiercią – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia prelegent.

fot. Jakub Powałka/ o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

Druga sesje prowadził przewodniczący USS KUL, Paweł Zdybel. Dr hab. Adam Zadroga wygłosił wykład  „Chrzest – dar i zobowiązanie”, mgr Paweł Robak „Chrzest jako sakrament – prawne podstawy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, a mgr Grzegorz Tutak mówił o „Chrzcie jako źródle miłosierdzia w kontekście współczesnego uchodźstwa”

Aby wejść do Królestwa Bożego, trzeba się człowiekowi narodzić na nowo, nie według praw ciała, ale wedle Ducha. Chrzest jest właśnie sakramentem takich narodzin. Przez to także konkretny i skuteczny znak zanurzenia się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa  na zakończenie swojego przemówienia mgr Paweł Robak nawiązał do słów wygłoszonych przez Świętego Jana Pawła II w Paryżu w 1997 roku podczas Światowych Dni Młodzieży.

W swoim wystąpieniu mgr Grzegorz Tutak nawiązał do obecnej sytuacji na Ukrainie oraz o zaangażowaniu wolontariuszy w pomoc tym wszystkim, którzy pod przymusem wojny uciekali ze swojej ojczyzny.

– Dzisiaj, w Polsce, mamy trzy miliony powodów by świadczyć miłosierdzie, trzy miliony. Tak jak przez chrzest przyjmowana jest nowa osoba do wspólnoty ludzi wierzących, tak też chrzest powinien być naszym źródłem przyjęcia uchodźców wraz z całym bagażem doświadczeń […] – dodał na zakończenie drugiego panelu konferencji.

fot. Jakub Powałka/ mgr Grzegorz Tutak, Dr hab. Adam Zadroga, mgr Paweł Robak, Paweł Zdybel

Na zakończenie wydarzenia prowadzący Eryk Wasilewski podkreślił, że ma nadzieję iż inicjatywa Uniwersyteckich grantów misyjnych będzie obecna z nami przez długi czas. Kolejny raz konferencja została zorganizowana dzięki współpracy Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Fundacji „Myśląc Ojczyzna” oraz Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Julia Bartosiewicz

Jestem studentką dziennikarstwa, szachistką (obecnie na wakacjach), osobą, która nieustannie poszukuje swojego ja, poprzez kino, teatr, muzykę i sport. Uwielbiam piec i gotować, a w wolnym czasie odkrywać nowe miejsca. Zimą narty, świeży puch i wyratrakowane trasy, latem przerzucam się na rolki. To początek mojej przygody z pisaniem…do przeczytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.