,,Poznajmy się!” – Adapciak Dziennikarstwa KUL

Adapciak to wydarzenie organizowane przez Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL skierowane do studentów pierwszego roku. Coroczne spotkanie to idealna okazja na wspomnienia, poznanie historii, struktury oraz wykładowców i pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania, a co najważniejsze – możliwość zaprezentowania siebie i swoich pasji. 

21 października w budynku Centrum Transferu Wiedzy o godzinie 15:00 podczas Adapciaka spotkali się studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz pracownicy i wykładowcy Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Zgodnie z tradycją program spotkania przygotowali studenci pierwszego roku Dziennikarstwa wraz z opiekunem roku, ks. dr Rafałem Jakubem Pastwą. Spotkanie poprowadziły Kinga Ożóg, starosta I roku, oraz Aniela Bezat. Studentów oraz pracowników powitała Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania, dr hab. Justyna Szulich-Kałuża.  

W pierwszej części Adapciaka studenci pierwszego roku wyświetlili nagrany i zmontowany przez nich film, w którym każdy opowiedział o swoich pasjach, zainteresowaniach oraz starał się odpowiedzieć na pytanie, co go skłoniło do wyboru studiów dziennikarskich. 

Po prezentacji przygotowanej przez studentów przyszedł czas na przedstawienie struktury Instytutu przez pracowników konkretnych katedr. Jako pierwszy głos zabrał dr Wojciech Wciseł, pełnomocnik rektora ds. komunikacji i promocji, który w imieniu Rektora przywitał studentów i pogratulował im wyboru studiów: – To spotkanie ma na celu pokazać nie tylko was i wasz potencjał, ale także pokazać, że wykładowca też może mieć pasje wcale nie tak bardzo dalekie od waszych. A wspólna pasja to pierwszy impuls do nawiązania porozumienia. Dr Wciseł reprezentował również Katedrę Języka, Retoryki i Prawa Mediów. 

Katedrę Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów przedstawiła dr Małgorzata Sławek-Czochra, z kolei o Katedrze Warsztatu Medialnego opowiedział mgr Stanisław Dunin-Wilczyński.  

Dr hab. Robert Szwed, kierownik Katedry Kultury Medialnej zwrócił uwagę na jeden z najistotniejszych celów Adapciaka: – Mam nadzieję, że po tym spotkaniu nie będziemy postrzegać się tylko w relacji uczeń – nauczyciel, ale jako człowiek z człowiekiem, który ma pasje czy zainteresowania inne niż naukowe

W ostatniej części Adapciaka występili przedstawiciele agend studenckich. Jako pierwszy głos zabrał Paweł Zdybel, wiceprzewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, który zapoznał studentów z działalnością USS oraz możliwościami jakie daje dołączenie do organizacji. Następnie Julia Dudzińska, prezes Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa KUL, przedstawiła zrealizowane inicjatywy Koła oraz zaprosiła do współpracy przy następnych. Aleksandra Szymczak, redaktor naczelna gazety studenckiej ,,Coś Nowego”, opowiedziała o tym, w jaki sposób można realizować swoje pasje i doskonalić warsztat dziennikarski dołączając do agendy oraz zaprosiła zainteresowanych na spotkanie rekrutacyjne. Jako ostatni głos zabrał Damian Kowalik, prezes ,,PassionTV”, który zaprosił do współpracy osoby zainteresowane tworzeniem materiałów audiowizualnych. 

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe również dla studentów II roku Dziennikarstwa, którzy ubiegłoroczny Adapciak zorganizowali zdalnie przez platformę Teams: – Ten Adapciak odbieramy trochę jako ,,nasz”. To zupełnie inne doświadczenie widzieć wszystkich ,,na żywo”, móc podejść i porozmawiać z każdym – zauważa student II roku.  

Adapciak jest na stałe wpisany w wieloletnią tradycję Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania. Jest to jedna z niewielu okazji, gdy studenci i wykładowcy oraz pracownicy uniwersytetu mogą podzielić się nie tylko wiedzą, ale także swoimi (często nietypowymi) pasjami.

Fot. Damian Kowalik

Aleksandra Szymczak

Studentka III roku Dziennikarstwa. Słucham, czytam, mówię, w wolnych chwilach to spisuję. Kibic żużla i miłośniczka gór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *