Jakie media? Konferencja z okazji X-lecia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL – dzień I

10 lat – to właśnie tyle czasu istnieje Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Okrągły jubileusz stał się podstawą do powstania dwudniowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej mediom, zasadom ich istnienia, historii oraz rolom, jakie współcześnie pełnią.

Jakie media?

Pierwszy panel dyskusyjny poprowadzony był przez prof. zw. dr hab. Karola Klauzę, wykładowcę i pierwszego dyrektora IDiKS. W gronie prelegentów znaleźli się znawcy i badacze mediów: prof. zw. dr hab. Janusz Adamowski z Uniwersytetu Warszawskiego w referacie na temat tego, jakich mediów publicznych potrzebują Polacy? wspomniał o istotnej historii mediów oraz ich misyjności podkreślając, iż najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. Jego zdaniem, rewitalizacja mediów daleko idących stanie się koniecznością. Prof. dr hab. Tomasz Goban – Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania) skupił się wokół ludzi mediów. Im więcej wiemy, tym mniej im ufamy. Kolejnym uczestnikiem pierwszego panelu był ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Przedmiotem problemu, jaki poruszył, była specyfika akademickiego kształcenia kompetencji dziennikarzy. Mówił o szeroko pojętej etyce mediów, etyce informacji, etyce dziennikarskiej jako osobnych nurtach. Z wolności człowieka wynika wolność myślenia, ale również wolność sumienia (…) etyka nie jest pojęciem jednoznacznym, dlatego należy poszukać pewnej uniwersalnej płaszczyzny, która umożliwia dyskurs. Nie chodzi o wyznaczanie takich samych zasad, ale dyskurs etyczny na takim poziomie, na którym możemy się porozumieć co do jednego, wyznaczonego celu”. Prof. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej poruszyła temat lokalności mediów w globalnej komunikacji. Odpowiedziała m.in. na pytanie: dlaczego media lokalne zyskują jako przedmiot badań i rzeczywista praktyka, oraz czy media lokalne mogą być nośnikiem, a wcześniej kreatorem dziennikarstwa poważnego? Pani profesor zwróciła uwagę na podłoże kulturowe oraz natłok informacji w dzisiejszym świecie mediów. Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski z Akademii Leona Koźmińskiego podkreślił rolę użytkowników w świecie wielu platform, a dr hab. Małgorzata Lisowska – Magdziarz (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego), wygłosiła referat pt. „Od mediów masowych do Zeitgeist Art. Kolektywne wytwarzanie wiedzy i twórczość oddalona jako reakcja użytkowników na problemy współczesnego świata”.

Część drugą panelu Jakie media? poprowadził prof. dr hab. Jacek Dąbała, wykładowca IDiKS KUL.Prelegentami byli: prof. dr hab. Teresa Sasińska (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej), prof. dr hab. Kazimierz Wolny – Zmorzyński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), dr hab. Katarzyna Pokorna – Ignatowicz (Krakowska Akademia) oraz prof. zw. dr hab. Jolanta Chwastyk – Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego).

Goście skupili się głównie na dynamicie zmian w mediach, ich sakralnym charakterze i obliczu oraz „dobrej zmianie” w mediach, która stała się tematem dyskusji. Im więcej będzie dziennikarzy pokoju czy dziennikarzy uprawiających dziennikarstwo jakościowe, tym większy pożytek dla nas wszystkich, płynął wniosek z rozmów. Prelegenci starali się pokazać zgromadzonym w Centrum Transferu Wiedzy konsekwencje niekierowania się przez media misją, pluralizmem politycznym oraz zjawiskiem nowej kultury pracy.

Media a demokracja

Uczestnikami panelu, prowadzonego przez dr hab. Roberta Szweda (KUL) byli ludzie ze świata akademickiego, badacze i znawcy mediów, pojawiający się również na wcześniejszych panelach, m.in.: prof. dr hab. Janusz Adamowski, prof. dr hab. Iwona Hofman czy ks. dr hab. Michał Drożdż. Dyskusja toczyła się wokół demokracji, obiektywności i rzetelności mediów we współczesnym świecie, decyzji poddanej publicznej debacie oraz szeroko pojętym stacjom telewizyjnym. Pojawił się wątek Telewizji Polskiej oraz TVN-u. Prelegenci starali się odpowiedzieć na pytania, dlaczego tak często w mediach używa się mowy nienawiści i dlaczego tak często odbiorcy mediów, które de facto powinni je również współtworzyć, mają zamknięte usta i ślepo poddają się wizji, jakie wtłaczane są zza telewizora przez dziennikarzy. Wniosek płynący z dyskusji był jednoznaczny: jaka demokracja, takie media. Jakie media, taka demokracja.

Jaka kultura medialna?

Jednocześnie trwał również panel, którego moderatorem była dr hab. Małgorzata Gruchoła (IDiKS KUL). Goście w składzie: ks. dr hab. Krzysztof Stępniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Katarzyna Drąg (UPJPII), dr Elżbieta Pawlak – Hejno (UMCS), dr Klaudia Cymanow – Sosin (UPJPII), dr Anna Bendrat (UMCS), mrg Alena Podviazkina (UMCS) skupili się na korelacjach i granicach między public relations i dziennikarstwem w kontekście współczesnej komunikacji społecznej, retoryce w komunikacji cyfrowej, edukacji dziennikarskiej (w kontekście dobra społeczeństwa w niepodległej Polsce), szkolnictwie dziennikarskim II RP i etyce językowej w polskim i rosyjskim radiu dla dzieci. Poruszony został również temat Szkoły Społecznej Uważności – kompetencje dziennikarskie jako klucz do sukcesu w starcie zawodowym.

Ostatni panel należał do praktyków i nosił tytuł: Jak obecnie zmieniają się media. Poprowadziła go dr Małgorzata Żurakowska (KUL). Prelegenci w składzie: Krzysztof Kot (RMF FM), ks. Rafał Pastwa (Gość Niedzielny), Bogumił Rawicz (TVP POLONIA) i Marek Tejchman (Dziennik Gazeta Prawna) podzielili się ze słuchaczami swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi zmian, zachodzących we współczesnych mediach.

Program Konferencji obejmował także zwiedzanie Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wystawy „Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni. Kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała”. Po zakończonych panelach, odbyła się uroczysta kolacja.

Patronat nad wydarzeniem obejmują: Gość Niedzielny, TVP3 LUBLIN, Polskie Radio Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki.

Program konferencji dostępny jest na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w aktualnościach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.