Koreańska Służba Wojskowa

Służba wojskowa w Korei Południowej jest obowiązkiem, który musi odbyć każdy mężczyzna posiadający obywatelstwo tego kraju.
W chwili obecnej w około 100 krajach wciąż obowiązuje nakaz odbycia służby wojskowej. W 30 z nich można odwołać się od tego, ze wględu na światopogląd, wyznawaną wiarę czy ze względów moralnych i etycznych, ale jak to wygląda w Korei Południowej? Cóż… mimo ostatnich, delikatnych zmian na Półwyspie Koreańskim, ten od 1953 roku znajduje się w stanie wojny. W związku z tym służba wojskowa jest obowiązkiem, a osoby, które jej odmówią, mogą być surowo ukarane.
W Korei Południowej obowiązują trzy rodzaje służby wojskowej: żołnierz z poboru, oficer oraz podoficer. Większość mężczyzn uznawanych jest za „żołnierzy z poboru”, którzy otrzymują od rządu wezwanie do odbycia obowiązkowej służby, trwającej dwa lata. Ostatnimi czasy jednak okres ten zaczął się zmniejszać do 21 miesięcy.
Służbę wojskową można rozpocząć w momencie uzyskania pełnoletności (tj.od 19 roku życia) do 28 roku życia. Kilka lat wcześniej, limit wiekowy wydłużał się do 30 roku życia. W momencie otrzymania zawiadomienia o odbyciu służby, natychmiastowo należy stawić się w odpowiedniej jednostce. Służbę można przesunąć jednak w czasie trzy razy, jeśli ma się szczególny powód. Może być nim uczelnia, pobyt za granicą czy praca. Przydział do konkretnej jednostki jest losowy. Nie można wybrać miejsca, które najbardziej odpowiada uczestnikom. Osoby z Seoulu mogą znaleźć się w jednostce wojskowej na południu kraju i odwrotnie.
Każdej osobie odbywającej służbę, przydzielany jest numer identyfikacyjny. Składa się on z roku rozpoczęcia służby i dalszych cyfr, będących indywidualnym identyfikatorem poszczególnej osoby. Odbycie służby jest niesamowicie ciężkie i wykańczające zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. Jedna na 1000 osób próbuje popełnić w jednostce wojskowej samobójstwo, bo nie potrafią poradzić sobie z wojskowym rygorem oraz tęsknotą. Mężczyźni udający się do wojska, odizolowani są od świata przez cały okres trwania służby.
A jak to wygląda w wypadku sportowców czy celebrytów reprezentujących kraj? Do tej pory starano się odwlekać w czasie pójście do wojska osób publicznych, jednak wprowadzone w 2018 roku nowe przepisy stanowczo tego zabraniają. Idole muszą odbyć dwuletnią służbę wojskową przed 28 rokiem życia. Problemem jest tu także międzynarodowa działalność idoli. Między 25 a 27 rokiem życia, mężczyźni mogą odbyć jedynie 5 zagranicznych podróży, a ich czas nie może przekracać 6 miesięcy.
Jedno jest pewne. W dzisiejszych, dość niestabilnych i niebezpiecznych czasach, służba wojskowa jest jak najbardziej potrzebna. Poza zapewnieniem państwom bezpieczeństwa, z pewnością w pewien sposób kształtuje charakter, uczy pokory i cierpliwości, co jest niezwykle przydatne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *