Al-Kaba, czyli najważniejsze sanktuarium islamu

Kult jakim otoczone jest to miejsce można porównać z tym jakim cieszy się wśród katolików Bazylika Świętego Piotra w Rzymie czy Ziemia Święta. Można powiedzieć, że Al-Kaba stanowi epicentrum Mekki. Każdy muzułmanin powinien przynajmniej raz w życiu odbyć pielgrzymkę do tego miejsca.

Krótka historia sanktuarium

Według wierzeń religii islamu pierwsza Kaba została zbudowana przez Adama. Tego samego Adama, o którym przeczytać możemy na kartach chrześcijańskiej Biblii. Podczas wielkiego potopu to miejsce modlitwy uległo jednak zniszczeniu. Odbudowali je Abraham wspólnie z synem Izmaelem. Źródła historyczne podają, że Al-Kaba wzniesiona została przynajmniej w II wieku p.n.e. W czasach preislamskich było to miejsce, w którym Arabowie oddawali cześć bóstwom, w które wierzyli. Po wprowadzeniu islamu przez Mahometa stało się ono świątynią muzułmańską. Mahomet rozkazał by wszystko to, co było związane z kultem pogańskich bogów zostało zniszczone. Ostał się jedynie Czarny Kamień, który według Proroka został zesłany dla ludzi z raju. Wokół Al-Kaby wybudowany został meczet Masdżid al-Haram, który nazywany jest też Świętym Meczetem. Na przestrzeni wieków meczet kilkukrotnie był rozbudowywany i przebudowywany. Ściany tego sanktuarium zwrócone są w cztery strony świata. W jednej ze ścian znajdują się drzwi. Wewnątrz Al-Kaby mieści się puste pomieszczenie z kolumnami. Ściany sanktuarium są ozdobione napisami w języku arabskim. W środku Al-Kaby znajduje się też Czarny Kamień będący największą świętością w islamie. Sanktuarium jest z zewnątrz nakryte tak zwaną kiswą, czyli czarną osłoną z jedwabiu, na której wyhaftowane są wersety z Koranu. Kiswa co roku wymieniana jest na nową. W pobliżu świątyni Al-Kaba płynie ze skały Zamzam, czyli święte źródło.

Takie słowa na temat Al-Kaby zapisano w Koranie:

Bóg uczynił Kabę Domem świętym wzniesionym dla ludzi;

i miesiąc święty, i ofiary ze zwierząt, i wieńce;

abyście wiedzieli, że Bóg wie dobrze, co jest w niebiosach i co jest na ziemi, i że Bóg o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!

Czarny Kamień

Po arabsku zwany jest Al-Ḥajar al-Aswad. Wbudowany został w południowo-wschodni narożnik Al-Kaby. Jest to impaktyt, czyli fragment gruntu, który uległ przeobrażeniu w wyniku zderzenia meteorytu z ziemią. Muzułmańska tradycja głosi, że Kamień spadł z Nieba w czasach Adama i Ewy, aby wskazać pierwszym ludziom miejsce, w którym mają zbudować ołtarz dla Boga. W ten sposób miało powstać pierwsze na świecie miejsce przeznaczone do modlitwy. Jego historia miała łączyć się także z postacią Abrahama, któremu przypisuje się odnalezienie Kamienia w miejscu, gdzie Adam wybudował ołtarz. Po odkryciu tego znaleziska, Abraham miał wraz ze swym synem Izmaelem wznieść w tym miejscu świątynię Al-Kaba.

To właśnie ten kamień jest głównym celem corocznych pielgrzymek milionów muzułmanów. Według legendy pierwotnie był on nieskazitelnie biały. Sczerniał jednak pod wpływem wielu grzechów popełnianych przez ludzi. Muzułmanie wierzą, że dotknięcie Czarnego Kamienia daje odpuszczenie grzechów. Na skutek dotykania przez miliony pielgrzymów stał się wypolerowany.

Święte źródło Zamzam

Według tradycji źródło to powstało w czasie, gdy Hagar przebywała ze swoim małym synem Izmaelem na pustyni i nigdzie nie mogła znaleźć wody. Jego nazwa pochodzi od arabskiego słowa „zamtłumaczonego jako dośćponieważ gdy woda tryskała z ziemi pod ogromnym ciśnieniem, Hagar miała krzyczeć właśnie „dość, dość!”. W późniejszym czasie studnia ta została zapomniana i zasypana. Ponownie odkrył ją dziadek Proroka Abd al-Muttalib. Picie wody z Zamzamu zapewnić ma zdrowie wiernemu, który to czyni. Wodę z Zamzamu przechowuje się w specjalnie dedykowanych do tego buteleczkach zwanych zamzamijja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.